Ręczymy za rzetelność naszych influencerów. Na jej straży stoją zarówno algorytmy YouTube, nasze systemy weryfikacji ilościowej, jak i specjaliści dokonujący analizy jakościowej danych i treści.